Anna Troberg citerar Shakespeare

Anna Troberg skriver ett inlägg som förutom att det innehåller bra poänger dessutom är ett retoriskt och textmässigt mästerverk. Har du inte läst det, läs det, har du läst det så läs det igen och ta anteckningar!

“Du må vara så kysk som is, så ren som snö – du skall ändock icke undgå förtal.”