Fem steg mot demokrati i skolan

Hand stop sign

Hand stop sign - Creative commons picture by emeryjl - Click for source

Redan i den första meningen i Läroplanen för de frivilliga skolformerna slås det fast att ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” Detta är en viktig princip som vi inte ska backa från.

När vi ser hur partier särbehandlas eller helt stängs ute från det politiska samtalet måste vi reagera. Vi kan inte acceptera att skolor inte följer läroplanen i denna viktiga öppningsparagraf.

Många skolor försöker hävda saker som att bara partier med riksdagsrepresentation eller partier i deras kommunfullmäktige får komma. Var dock alltid medveten om din rätt. Skolan har rätt att bara bjuda in dessa partier, men om ni säger till har ni samma rätt att komma. Skolverkets riktlinjer är mycket tydliga på denna punkten.

Hur gör du då om skolan inte bjudit in er? Här följer den checklista jag själv följde mentalt när det drabbade mig tidigare.

  1. Kontakta arrangören och be att få komma. Detta är ofta en samhällslärare.
  2. Blir du nekad kontakta skolans rektor. Rektorn är den som har det yttersta ansvaret för att skolan följer skollagen. Förklara situationen, vänligt, och be att få komma. Hänvisa sakligt till skolverkets riktlinjer. Brusa inte upp i onödan.
  3. Om rektorn inte går med på att följa läroplanen så upplys honom om skolan bryter mot skollagen 1 kapitel 2 paragrafen och att du har för avsikt att gå vidare.
  4. Kontakta media. Det här är ett utmärkt sätt att få in piratpartiet på nyhetsplats, ta den. Dessutom är en journalist som ringer skolan ett utmärkt sätt att faktiskt få komma.
  5. Kontakta polisen och gör en polisanmälan enligt skollagens 1 kapitel 2 paragrafen mot skolan och rektorn. Att inte följa dom demokratiska spelreglerna skall få konsekvenser.

Givetvis kan du alltid gå uppåt i organisationen till kommunledare, valkretsledare, distriksledare eller partiledningen om du vid något steg i denna nivå känner att du inte själv vill driva det vidare. Det kan också vara skönt att bara prata med någon innan man börjar trissa upp det. Tänk på att i alla kontakter alltid vara hövlig, lyssna och framförallt uttrycka dig sakligt. Jag har själv aldrig behövt passerat steg 4 och oftast räcker det med steg 2.

Läs även andra bloggares åsikter om , och .