Information är makt

fiber optics by agemoAtt information är makt är nånting som är väldigt lätt att säga, men det kräver en djupare analys. Jag försöker att göra den men jag känner att ett första utkast börjar behövas för att ha något att vidare utveckla. Detta är alltså beta-tankar och inte alls menat som någon slutgiltig analys.

Makt över informationskanaler

Att ha kontroll över ett informationsflöde betyder enkelt sagt att ha kontrollen över den fysiska kabel som informationen flödar i. Detta är idag både en stark och en svag makt. Det är enkelt för bredbandsbolaget att snabbt koppla bort mig från internet, då dom äger kabeln jag ansluter till internet via. Det gör deras makt stark men samtidigt har jag i lägenheten två andra möjligheter att nå internet vilka istället ägs av Teliasonera. Jag kan alltså jobba mig förbi den blockering som bredbandsbolaget skulle kunna utsätta mig för. Här har iaf privata företag en otroligt stor makt idag, något som inte är helt oproblematiskt.

Makt över informationsflöden

Informationsflöden definierar jag här som information om ett specifikt ämne. Här handlar mina tankar mycket om integritetsaspekter. Information om mig ska jag ha rätt att styra, den ska inte flyta okontrollerat till företag eller stat. Information om stat skall däremot flyta okontrollerat till mig som innevånare. Staten har idag gjort ett stort ingrepp med den här makten då dom sa till företagen att all information du skickar skall dom ha en kopia av, FRA-lagen.

Att äga information

Att äga eller vara den som har kontrollen över viss information är en stark maktposition. Här har folk i Sverige idag en stark position gentemot staten, tack vare vår offentlighetsprincip. Andra intressanta aspekter av detta är när du ger bort kontroll över din information till privata företag, Facebook är ett strålande exempel där vi fortlöpande ger information om vart vi är, vad vi gör och vilka vi känner till ett företag. Vi ger dom även tillgång till bilder på vad vi gör, vad vi gör vilka med (evenemang) och vad vi gillar. Google får ungefär samma information genom att många siter använder google analytics. Vi fullkomligt skänker bort makt till dessa företag, mot att få tjänster vi vill ha. Det är ren handel med information, du gör den bara utan att tänka

Varför skriver jag då detta

Det är min målsättning och förhoppning att piratpartiet fortsatt ska vara ett parti grundat på informationspolitik. Som grunden till en informationspolitik behövs det en analys av maktförhållandena som berör information idag. Detta är min grund till detta.