Lång sammanfattning av debatten om datalagringsdirektivet

BF SOCIOGRAM by haneeliaI Onsdags var det en debatt om datalagringsdirektivet, DLD, på internetdagarna. Det inleddes med att kallas en het potatis, och det är det minsta man kan säga.

Polismetodutredningen och datalagringsdirektivet

Till och börja med måste vi konstatera att vi har en viss förvirring här. Polismetodutredningen styr vad polis skall få begära ut och datalagringsdirektivet ska styra vad och hur länge trafikuppgifterna skall sparas. Datalagringsdirektivet säger att leverantörerna skall lagra information från allmänna kommunikationsnät och tjänster. Här ingår telefoni, e-post, ip-telefon och det väldigt intressanta "kommunikation som sker i samband med internetåtkomst". Vad det sista innebär skulle vara intressant att veta. Om denna kommunikation skall allt utom innehållet sparas. Man har i premorian lagt till uppgifter om misslyckade uppringningar och samtalets sluttid och position. Kravet är att det skall sparas i minst 6 månader men den läckta premorian prata om 12 månader. 

Således vet vi att all information om kommunikation skall sparas i databaser. Databaser läcker utan undantag och frågan är när, inte om, wikileaks innehåller ett dokument med alla mobilsamtal från rosenbad, kungliga slottet eller styrelserummet på Bofors. När detta händer är det operatörerna som är dom skyldiga, dom som inte kunde säkra informationen. Information dom inte vill hålla.

Det står klart att det är dyrt, ingen vet hur dyrt dock, att införa datalagringsdirektivet. Långt mer än 200 miljoner sade dock Tele och Datakom-företagens representant i publiken. Pengar som hamnar hos alla som har ett internet eller telefonabbonemang. Man kan inte säga annat än att alliansen är iaf konsekvent i sin politik att flytta saker från skatter till avgifter, nu ska du få betala för att bli övervakad. Påminner lite om när kina skickade räkning på kulor till avrättades familjer.

Polis eller polisstat

Man säger att man ska ha en balans mellan brottsbekämpning och enskildas integritet. I min värld så ligger en rimlig balans där att icke misstänkas kommunikation skall vara helt fredad. Brottsutredningar skall ske riktat mot brottsmisstänkta. Inte i form av masslagring av oskyldigas kommunikation. Jon Karlung pratade om hur samhället, staten, förut var optimistisk och entusiastisk inför internet. Nu har det blivit, säger Jon, ett svartare klimat. Jag skulle säga att det har blivit brunare själv.

Vi behöver en bra polis, en polis som utreder brott med rättssäkra metoder. Vi behöver inte en polisstat där vi alla är övervakade i allt vi gör, hela dagarna.

Debatten

Sen kom debatten och jag har egentligen bara några få ord om det. Vänsterpartiet tycker att vi ska ge pengarna till polisen istället, vilka pengar Jens pratar om framgår inte riktigt då operatörerna själva ska betala införandet. Genom hela debatten kändes Jens opåläst och okunnig. Synd då han mycket troligt är den enda på scenen som kommer trycka rätt i mina ögon.

Kristdemokraten på scen, Caroline, önskar att det blivit mer samtal om det i valrörelsen. Ja vad kan man säga, vi i Piratpartiet försökte få igång diskussionen men valstrategerna i riksdagspartierna verkade konsekvent uppmana representanter att inte ta i frågan alls. Det tragiska här är att fastän Caroline verkar vara ärligt emot direktivet så tror jag att hon kommer rösta för det. För att vi måste följa eu-direktiv.

Här skulle jag önska att Caroline sade att hon kommer göra allt för att vi inte ska behöva. Att hon ska jobba för att det ska prövas mot EU-konventionens §8 och helst att vi annars ska ta vitet. Det är värt våra skattepengar att skydda vår integritet Caroline!

Krister från Socialdemokraterna är en värdig ersättare för Thomas i det här sammanhanget, vägrar att se problemen och vrider på allting. Han ska dock ha heder för att han inte försöker spela opposition utan klart och tydligt deklarerar att S stöder regeringens linje. Han är noga med att påpeka att det inte är innehållet, som att vi i publiken inte redan visste att det handlar om sociogram även i det här sammanhanget. En annan sak som återkommer från FRA-debatten är det klassiska argumentet: "Det är ju oreglerat idag, vi måste ju reglera." Om jag inte förstått lagstödet fel här så får operatörerna bara spara trafikdata så länge det behövs för fakturering och drift. Det innebär för ett normalt abbonemang idag att det knappast behöver lagras mer än ett par veckor.

Roger från Folkpartiet upprepade vad Krister hade sagt. Samma ord med annan dialekt. Han säger dock en väldigt motsägelsefull sak. Han vill ha kortast möjliga lagringstid, samtidigt säger han att 6 månader troligen inte är tillräckligt för att reda ut allvarliga brott. Vad Roger menar att det då ska användas mot får ni fråga han själv om…

Johan säger att man är emot det och skyller på Bodström, visst, Bodström skall ha sin skopa för det här men det Johan måste bestämma sig för är om man är en administrativ instution för Bryssel eller om Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Trycker Johan som han tycker när det bränner?

Jag hade själv missat polismetodutredningens kopplingar till datalagringsdirektivet. Jag anser att det minsta vi kan göra är att inte införa datalagringsdirektiet tills vi har arbetat om polismetodutredningens resultat så att den här datan som DLD säger att vi måste lagra inte får användas. Är det den möjlighet vi har att stoppa det utan vite är det den vi ska ta. 

Sen tror jag man är ohederlig när man pratar om att det är enbart på grund av utredningar det har dröjt. Timingen med vilken det kom precis efter ett val tyder på att det var en fråga man inte ville ta i under valrörelsen, då vi har ett folk som ogillar facism. Med några få procents undantag.

Källskyddet

Det var obehagligt att se hur panelen verkade skaka av sig det faktum att källskyddet, som är grundlagsskyddat, inte garanteras om inte samtalet sker på kontoret eller öga mot öga. Går du ut på ett torg så skyddas du inte av undantagen på något vis. Det kommer bli mycket svårare för journalister att komma garantera källskyddet och detta verkade inte beröra panelen det minsta. Beklagligt.

Vänsterpartiet har igår motionerat om lag för allmän kommunikationshemlighet, vilket låter som en teknikneutral brevhemlighet. Troligen kan inte en sådan lag dock antas utan att strida mot direktivet, och om jag har förstått det rätt så gäller direktiv även om man inte har implementerat dom. Ska bli oerhört intressant att följa iaf.

Mitt löfte till er på scenen är att debatten inte kommer att dö. VI i piratpartiet kommer att fortsätta att kämpa mot datalagringsdirektivet. På gator, på torg och i europaparlamentet.