I’m backing up

Jag fascineras av hur kultur skapas idag. Den dynamik som ligger bakom internetfenomen gör diskussionen om verkshöjd i upphovsrätten intressant. Erik på Aktivarum har skrivit en intressant post om I'm backing up.

I'm backing up är alltså en videobandad intervju med en dam som heter Diana. Rent formellt tror jag här att upphovsrätten alltså tillfaller dom som producerat intervjun, KMBC. Det som sen händer är att någon tar upp denna video och skapar en musikvideo genom att sampla in Diana så att hon sjunger en rätt bra låt.

Detta är vad jag förstår ett upphovsrättsbrott, men det är ett upphovsrättsbrott riktat mot KMBC. Sångernskan, Diana, har inte skapat något av verkshöjd så troligen utsätts hon inte för ett upphovsrättsbrott. Vi har alltså ett fall där sångerskan inte kan sägas äga upphovsrätten.

Vad äger då gregory brothers(facebook), som har gjort samplingen för upphovsrätt? Ja, rätteligen kan dom troligen inte äga någon då verket i sig består av ett upphovsrättsbrott? Här får gärna någon rätta mig.

Så vad är då kontentan? Ja, till och börja med så borde vi förändra upphovsrätten så att det blir fullt lagligt att göra det gregory brothers har gjort. För inte vill vi gå miste om det kulturberikande som det innebär?