Demokratiska värderingar i skolan

Det står i Skollagen, (1985:1100) 1 kap. §2, att ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

I tryckfrihetsförordningens portalparagraf sägs det att ”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter[kapat]”.

X by Jane Mejdahl, CC-BY

X by Jane Mejdahl, CC-BY


Tryckfrihetsförordningen är en av sveriges grundlagar och därmed en av vår demokratis fundament. Därför är det tragiskt att vi i sverige har en myndighet som förhandsgranskar tidningar, censurerar tidningar och allmänt beter sig odemokratiskt. Speciellt som skollagen säger, trots att det inte borde vara nödvändigt, att deras verksamhet ska utformas demokratiskt.

Journalisten skriver om att svenska skoltidningar censurerars. Detta är givetvis helt oacceptabelt.

Skolan har ett stort ansvar när det gäller att lära våra unga om demokratiska värderingar. En nödvändighet för detta är att våra ungar blir behandlade med den respekt för våra demokratiska lagar som dom ska lära sig att respektera.

Även Frekar06 skriver om detta ämne.