Humanism och styrelseval

Det är ingen hemlighet att jag kom ifrån vänster in i piratrörelsen som tidigare medlem i Kommunistiska partiet. Jag kände mig dock aldrig riktigt hemma där, 50% av frågorna dom drev brann jag för och resten köpte jag som en del i ett paket. Jag har även tidigare funderat kring liberalismen och socialismen.

Piratpartiets ideologiska grunder

Piratpartiets ideologiska grunder

Samtidigt tyckte jag att uttalade liberaler hade bra åsikter om vissa frågor och vansinniga om andra. Det var först för några veckor sedan när motionen om att anta ”religionsneutral humanism” som värdegrund och ideologi för Piratpartiet som det slog mig att det var just detta som var den gemensamma nämnaren.

I piratpartiet har jag alltid känt mig hemma, jag skriver under på hela principprogrammet och känner inte att det är något jag köper bara för att kunna köpa hela paketet. Det finns motioner om att öka vårt politiska spektra till andra frågor, det är inget jag brinner för och varje sådan förändring gör att jag kommer att titta över mitt medlemskap. Mitt engagemang har i mångt och mycket redan falnat pga psykisk belastning. Jag tror att vi har folk från dom två sidorna i partiet, vi har liberaler och vi har frihetliga socialister. Det dom har gemensamt är humanism, en politik som sätter människan i första rummet. Jag vill se vart detta utvecklas i framtiden och kommer lägga mina röster på att driva piratpartiet åt ett humanistiskt håll.

Det näst viktigaste styrmedlet för att påverka partiets utveckling, näst efter principprogrammet, är vilka som sitter i styrelsen. Därför är det bra att det förs en diskussion om vilka som sitter i styrelsen.

Medlemsspridning i piratpartiet

Medlemsspridning i piratpartiet

Jag är dock beklämd av det faktum att diskussionen i princip bara rör hur pengar rör sig mellan dessa människor. Det är en viktig och intressant fråga, men det utan tvekan viktigaste är deras åsikter.

Jag tror att piratpartiets medlemmar är normalfördelade mellan frihetliga socialister och libertarianer. Jag tror att det är ett misstag att välja in människor som ligger i ytterkanterna på normalfördelningskurvorna eftersom dom representerar en oerhört liten del av medlemmarna och en desto större del känner att dom ligger väldigt långt ifrån dom i dessa frågor. Jag kommer därför att prioritera människor som jag anser ligger inom en standardavvikelse från ”mitten”, den riktning jag tycker att partiet skall ta. Dessa människor representerar en så stor andel av medlemmarna som möjligt och står inte långt ifrån någon av ytterligheterna. Jag anser för övrigt att dom två åttondelarna som representeras av 1-2-standardavvikelsegrupperna redan idag är representerade i styrelsen.

Jag har i det här inlägget medvetet utelämnat två saker. Det första är namn, jag anser nämligen att du ska fatta egna beslut när det kommer till det. Det andra är jäv, jag anser frågan har diskuterats och blötts nog på andra platser och har inget att tillföra den.

Jag hoppas att du röstar för att anta ”Religionsneutral Humanism” som vår ideologi och jag hoppas att du gör ett informerat val när det ska väljas till styrelsen!

Piratpartiet bör inte ta vare sig höger- eller vänstersvängar, vi bör gasa rakt fram mot framtiden.