Diskriminering på Luleå Lokaltrafik

En ung grabb nekades att åka med LLT, Luleå Lokaltrafik AB, då chauffören tydligen inte ansåg att han satt nog säkert. Marcus som grabben heter sitter i rullstol, i formgjuten sits och fastspänd i den. Troligen bedömde chauffören att om bussen välter (!) eller nått så skulle Marcus kunna skada sig och visst, det är nog sant. Men jag undrar om Gunnel, som chauffören heter, skulle vägra köra om det låg kvar barn i barnvagnar också? Jag har inte ens sett barnanpassade bälten på bussar….

LLT skriver på sin hemsida att:

2010 skall kollektivtrafiken i hela landet göras tillgänglig för alla och som ett led i detta har vi infört ett informationssystem med både tal- och digitalt utrop av nästa hållplats samt anpassar löpande hållplatser för lågt insteg.

Det är nu 2011 och tydligen är inte bussarna tillgänglig för alla enligt vissa chaufförer. Marcus pappa, Lasse, skriver på sin blogg Tyckfrihet att:

Man diskrimenerar ingen, vare sig på grund av hudfärg, poiltisk åsikt, sexuell läggning eller funktionshinder.

och jag kan bara hålla med!

LLT måste komma med en förklaring och en ursäkt!