Hur man skrämmer folk från pride

I helgen har det varit Stockholm Pride med dess mest kända del prideparaden.

Ofog förnedrar hbtq-aktivister

Ofog förnedrar hbtq-aktivister

I år på prideparaden demonstrerade den antimilitaristiska organisationen Ofog inte för samma sak som alla andra demonstrerade för. När övriga var där och demonstrerade för, som Stockholm Pride själv beskriver det, ”att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter” så var Ofog där för att protestera mot Försvaret.

Ofog gjorde detta genom att hålla upp tankebubblor/pratbubblor ovanför dom hbtq-representanter från försvaret som valt att gå i sin uniform. Tankebubblor som tillskrev dom försvarsanställda tankar och ord i stil med ”Jag dödar lika bra som heterosexuella.”.

Jag har ingen koll, men jag kan föreställa mig att försvaret är en av dom arbetsplatser där det är jobbigast att vara hbtq i Sverige idag. Att då välja att angripa dom som trots detta vågar ställa upp i prideparaden är ren utstuderad ondska av Ofog. Jag har tidigare passivt stött Ofog, jag har gillat deras målsättning. Men efter detta har ni förlorat min respekt och mitt stöd.

”Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq-personer, och arbetar för att hbtq-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet.” Källa :Stockholm prides värdegrund.

Ofog har inte bara brutit mot vartenda ord i det stycke från Stockholm Prides syfte jag citerar här ovan. Dom har dessutom ökat risken för att dom försvarsanställda inte återkommer nästa år. Dock hoppas jag att Ofogs tilltag har lika dålig effekt som dom nationella grupper som återkommande attackerar personer som besöker pride.

Ofog är inte intresserade av en stark rörelse för hbtqpersoner utan valde endast att utnyttja och våldföra sig på deltagare i prideparaden för att uppnå sitt eget mål. Med det har dom förlorat min respekt.

Ofogs egen syn på saken ges här.