Anonymitet är ett positivt faktum

Anette Novak, en god vän, skriver idag på SvD Kultur under rubriken ”Anonymiteten skapar trollen”.

Three Guy Fawkes (B&W)

Three Guy Fawkes (B&W) - CC BY-NC-SA by stevegarfield

Hon hänvisar i början till den text Anna Troberg skrev på Aftonbladet under rubriken ”Anonymiteten på nätet livsviktig”. Novak säger att dom öppenheten inte skall skadas för att i nästa stycke säga att vi måste börja ifrågasätta rätten till anonymitet på nätet.

Jag tycker att Novak är inkonsekvent här. Öppenheten kräver möjlighet till anonymitet, av dom skäl Troberg framför i sin artikel, och förespråkar vi den öppenheten kan vi inte samtidigt förespråka ett tummande på anonymiteten. Novak måste här klargöra hur hon menar, då jag inte känner att jag kan argumentera mot/för något jag inte förstår hur hon menar. Jag skulle bara bygga halmgubbar och sådana argumentationsfel ska jag försöka att inte ge min in i.

Sen finns den juridiska problematiken här, hur skulle ett sådant här förbud mot anonymitet se ut? Ja, till att börja med så måste det innebära att man antingen inte får ha krypterade kopplingar från sitt hem mot så kallade proxys. Så fort någon går via en proxy kan dom nämligen bli anonyma. Att bygga om hela internet till att kräva någon form av bankID-liknande lösning känns inte tekniskt möjligt. Internets decentraliserade natur gör det hela helt enkelt tekniskt omöjligt, i alla fall utan övervakning som skulle få kinas digitala mur att blekna i jämförelse.

Behovet av anonymitet för utsatta grupper är dock det viktigaste argumentet och borde egentligen vara det enda som behövs, precis som källskyddet är bra för att det möjliggör granskning är rätten till anonymitet bra för att den möjliggör för flatan från den lilla byn, bögen i försvaret, den transsexuella fotbollsspelaren att delta i samhällsdebatten utan att riskera kollegors hån eller förlita sig på att en debattredaktör låter henom få in en debattartikel i lokaltidningen. Istället kan hen sätta upp sin egen anonyma blogg och göra sig hörd.

Jag har inte lösningen på problemet med troll idag. Men att begränsa rätten till anonymitet är absolut inte rätt väg.