Att skylla på andra

London står i lågor, gatorna är fyllda av ungdomar som stjäl, bränner och förstör London. Gnistan som väckte dom första protesterna har sedan länge slutat spela någon roll utan det hela har utmynnat i att folk stjäl från butiker. Enligt en logik jag en gång kanske hade förstått så har man till och med rånat sin egen arbetsplats. London är en stad i lågor efter tre nätter av upplopp. Både från dom som använder det som ursäkt och från dom som försöker förklara kommer orden: ”Detta är vad dom senaste 30årens ekonomiska politik har lett till.”. Det är påfallande ofta från vänstern detta argument kommer också, en vänster jag själv har mina rötter i. Jag ser logiken tydligt: Kapitalismen har orsakat detta, vi slår tillbaka mot kapitalisterna. Det är kapitalismens fel att vi är fattiga och därför kapitalismens fel att vi gör upplopp. Ett upplopp som har kostat liv, försörjning och skadat offantligt många människor.

Idag slog mig likheten med ett uttalande vi hörde för någon vecka sedan: ”Om inte Norge varit mångkulturellt hade det inte det funnits något motiv för Breivik, och hans attacker hade aldrig ägt rum.” Sagt av Sverigedemokraternas Erik Hellsborn.

Jag anser att detta är helt likvärdiga uttalanden. Att påstå att kapitalismen är orsaken till upploppen i London är likvärdigt med att påstå att mångkulturen kan skyllas för det som Breivik gjorde i Utøya.

Mer bra om retoriken kring Londonriots har Helena Sandklef skrivit.