Blogg100 – Oregelbundet liv, oregelbunden blogg

Jag vet inte riktigt vad fokuset är på min blogg eller mitt blogg100 just nu, eller, primärt att komma igång och skriva igen.

Jag skulle vilja skriva dräpande texter om varför ni borde rösta på piratpartiet. Men jag orkar inte lägga fokus där.

Jag skulle vilja skriva intelligenta texter om agila arbetsmetoder. Men den orken bränner jag på jobbet.

Jag vill inte skriva om hur jag trevande försöker hålla ihop mig och mitt liv just nu. Men det är det som snurrar i mitt huvud, så det är det ni får höra.

Jag skulle gå till psykologen idag, jag var noga att hålla koll på klockan så jag skulle komma iväg.

Jag kom iväg i tid, jag var där 8 minuter innan min tid. Nöjd, jag skulle inte missa tiden.

Jag börjar undra 20 minuter senare varför psykologen inte har hämtat mig, så jag ringer på deras klocka.

Jag får veta att jag mycket riktigt har en tid, men om en vecka.

Jag blir road och oroad. Road över att jag är i så god tid, oroad över att jag börjar tappa sammanhangen helt. Sa hen jag bokade tiden hos nästa vecka eller nästnästa? Jag är säker på nästa, men… kan jag lita på mig?

Jag vet inte om jag håller på att tappa tråden helt…

Jag har börjat varje stycke med ordet jag.