Category: Politik

Dublindeklarationen

On Sunday 5 June 2011, the World Atheist Convention in Dublin discussed and adopted the following declaration on secularism and the place of religion in public life. Please discuss and promote it with your friends and colleagues, and if you are a a member of an atheist, humanist or secular group, please discuss and promote […]


Diskriminering på Luleå Lokaltrafik

En ung grabb nekades att åka med LLT, Luleå Lokaltrafik AB, då chauffören tydligen inte ansåg att han satt nog säkert. Marcus som grabben heter sitter i rullstol, i formgjuten sits och fastspänd i den. Troligen bedömde chauffören att om bussen välter (!) eller nått så skulle Marcus kunna skada sig och visst, det är […]


Diskriminering på Luleå Lokaltrafik

En ung grabb nekades att åka med LLT, Luleå Lokaltrafik AB, då chauffören tydligen inte ansåg att han satt nog säkert. Marcus som grabben heter sitter i rullstol, i formgjuten sits och fastspänd i den. Troligen bedömde chauffören att om bussen välter (!) eller nått så skulle Marcus kunna skada sig och visst, det är […]


Situation room bilden – Som KKK hade gjort det

Den numera världsberömda bilden från ”Situation room” där man ser President Obama, Utrikesminister Clinton och resten av ”vem är vem” i amerikansk säkerhetspolitik har skapat en kontrovers. Humanistbloggen skriver om hur den ultraortodoxa judiska tidningen Di Tzeitung innan dom publicerade bilden valde att klippa bort kvinnorna ur bilden. Självklart har några valt att göra tvärtemot […]


Situation room bilden – Som KKK hade gjort det

Den numera världsberömda bilden från “Situation room” där man ser President Obama, Utrikesminister Clinton och resten av “vem är vem” i amerikansk säkerhetspolitik har skapat en kontrovers. Humanistbloggen skriver om hur den ultraortodoxa judiska tidningen Di Tzeitung innan dom publicerade bilden valde att klippa bort kvinnorna ur bilden. Självklart har några valt att göra tvärtemot […]


Humanism och styrelseval

Det är ingen hemlighet att jag kom ifrån vänster in i piratrörelsen som tidigare medlem i Kommunistiska partiet. Jag kände mig dock aldrig riktigt hemma där, 50% av frågorna dom drev brann jag för och resten köpte jag som en del i ett paket. Jag har även tidigare funderat kring liberalismen och socialismen. Samtidigt tyckte […]


Humanism och styrelseval

Det är ingen hemlighet att jag kom ifrån vänster in i piratrörelsen som tidigare medlem i Kommunistiska partiet. Jag kände mig dock aldrig riktigt hemma där, 50% av frågorna dom drev brann jag för och resten köpte jag som en del i ett paket. Jag har även tidigare funderat kring liberalismen och socialismen. Samtidigt tyckte […]


Gästinlägg: Missbrukare, utan skydd i grundlagen.

Det är första första gången jag har ett gästinlägg, men det är ett viktigt ämne och Per-Åke har bra saker att säga om det. Bryter staten mot svensk grundlag? Finns det i svensk missbruksvård inslag av tvång som kan stå i strid med lagstadgade fri och rättigheter? De människor som söker vård för sina alkohol/narkotika […]


Gästinlägg: Missbrukare, utan skydd i grundlagen.

Det är första första gången jag har ett gästinlägg, men det är ett viktigt ämne och Per-Åke har bra saker att säga om det. Bryter staten mot svensk grundlag? Finns det i svensk missbruksvård inslag av tvång som kan stå i strid med lagstadgade fri och rättigheter? De människor som söker vård för sina alkohol/narkotika […]


Demokratiska värderingar i skolan

Det står i Skollagen, (1985:1100) 1 kap. §2, att ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” I tryckfrihetsförordningens portalparagraf sägs det att ”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter[kapat]”. Tryckfrihetsförordningen är en av sveriges grundlagar och […]


« Previous page

Next page »