Gästinlägg: Missbrukare, utan skydd i grundlagen.

Det är första första gången jag har ett gästinlägg, men det är ett viktigt ämne och Per-Åke har bra saker att säga om det. Bryter staten mot svensk grundlag? Finns det i svensk missbruksvård inslag av tvång som kan stå i strid med lagstadgade fri och rättigheter? De människor som söker vård för sina alkohol/narkotika […]