Barnporrlagstiftningen ett hån mot utnyttjade barn

Barnpornografilagstiftningen måste enligt mig syfta till framförallt två saker. Dels ska den skydda barn från nya övergrepp och dels ska den användas för att straffa dom som begår övergrepp mot barn. Med bakgrund av detta ser jag tingsrättens dom mot en man för innehav av 51 tecknade bilder som ett hån mot utnyttjade barn! Det […]