Att sopa problemen under mattan

Cecilia Malmström vill införa ett barnporrfilter på Internet. Att alla sätt att bekämpa barnporren är bra är vi nog alla överens om, men då borde vi också vara överens om att dölja problemet inte löser det. För det är precis detta det handlar om. Om det finns barnporr på internet före vi lägger på ett […]