Posts tagged demokrati

Demokratiska värderingar i skolan

Det står i Skollagen, (1985:1100) 1 kap. §2, att ”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” I tryckfrihetsförordningens portalparagraf sägs det att ”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter[kapat]”. Tryckfrihetsförordningen är en av sveriges grundlagar och […]


Demokratiska värderingar i skolan

Det står i Skollagen, (1985:1100) 1 kap. §2, att “Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.” I tryckfrihetsförordningens portalparagraf sägs det att “Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter[kapat]“. Tryckfrihetsförordningen är en av sveriges grundlagar och […]


Dagens pirat-godis

Anna Troberg skriver idag underbart bra om att Piratpartiet är en demokrativerkstad. Det är ett av dom absolut bästa blogginlägg jag läst, så jag tycker du klickar på länken nu. Fredrik Moberg skriver om hur det som är lagligt i köttvärlden är olagligt på Internet och hur det som är olagligt i köttvärlden är lagligt […]


Fem steg mot demokrati i skolan

Redan i den första meningen i Läroplanen för de frivilliga skolformerna slås det fast att ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” Detta är en viktig princip som vi inte ska backa från. När vi ser hur partier särbehandlas eller helt stängs ute från det politiska samtalet måste vi reagera. Vi kan inte acceptera att […]