I’m backing up

Jag fascineras av hur kultur skapas idag. Den dynamik som ligger bakom internetfenomen gör diskussionen om verkshöjd i upphovsrätten intressant. Erik på Aktivarum har skrivit en intressant post om I'm backing up. I'm backing up är alltså en videobandad intervju med en dam som heter Diana. Rent formellt tror jag här att upphovsrätten alltså tillfaller dom […]