Fem steg mot demokrati i skolan

Redan i den första meningen i Läroplanen för de frivilliga skolformerna slås det fast att ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” Detta är en viktig princip som vi inte ska backa från. När vi ser hur partier särbehandlas eller helt stängs ute från det politiska samtalet måste vi reagera. Vi kan inte acceptera att […]