Posts tagged Upphovsrätt

I’m backing up

Jag fascineras av hur kultur skapas idag. Den dynamik som ligger bakom internetfenomen gör diskussionen om verkshöjd i upphovsrätten intressant. Erik på Aktivarum har skrivit en intressant post om I'm backing up. I'm backing up är alltså en videobandad intervju med en dam som heter Diana. Rent formellt tror jag här att upphovsrätten alltså tillfaller dom […]


Med upphovsrätten som vapen

En god vän till mig blev nyligen kontaktad av Uppsala nya Tidning, unt.se. Uppsala nya tidning gillade inte min väns sätt att argumentera i den ständigt pågående genusdebatten och dom valde att angripa meningsmotståndaren med upphovsrätten som vapen. Det min vän har är en webproxy, enkelt uttryckt. Den hämtar text från valfri sida, manipulerar den […]